Scroll to top
February 10, 2020

Obeziteti tek adoleshentët

Identifikimi i shkaqeve që nxisin obezitetin dhe lidhja e tyre me hapësirat e qytetit. NEUAR zhvilloi një pyetësor i cili u mirëprit nga nxënësit duke arritur një numër prej 800+ pergjigjesh.

  • Strategy

    Hulumtim në katër shkolla te mesme në qytetin e Durresit.

  • Client

    NEUAR

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.